የፌደራል ፍረድ ቤቶች የፍርድ አፈፃፀም መምሪያ በኮ/ቀ ክ/ከተማ ወረዳ 1 የቤ.ቁ 3401 የሆነውን ቤት በሐራጅ ለመሸጥ ይፈልጋል፤

Bids closing date subscribe to see the closing date
Bids opening date subscribe to see the opening date
Bidding Closed
Posted on 11/04/2011

የፌደራል ፍረድ ቤቶች የፍርድ አፈፃፀም መምሪያ በጉለሌ ክ/ከተማ ወረዳ 06 የቤ.ቁ 377/ለ የሆነውን ቤት በሐራጅ ለመሸጥ ይፈልጋል፤

Bids closing date subscribe to see the closing date
Bids opening date subscribe to see the opening date
Bidding Closed
Posted on 11/04/2011

Exchange Rates

Selling
Buying
USD 29.7072 29.1247
GBP 34.4529 33.7774
EUR 32.8889 32.2440
CHF 28.8581 28.2923
CAD 20.2204 19.8239
AED 7.3186 7.1751
Source: Commercial Bank of Ethiopia
Applicable date: Aug 23rd, 2019